Stichting Frontaal

WIE ZIJN WIJ?

Stichting Frontaal! Zet zich in om de natuurkwaliteit, biodiversiteit, leefomgeving en schone lucht te verbeteren. Maar ook voor de Nederlandse cultuurwaarden en landschappelijke identiteit. Wij zijn Frontaal! Betrokken op natuur en platteland!

WAT DOEN WE?

We richten ons op het voorkomen en terugdraaien van misstappen van de Nederlandse overheid. Er worden vaak keuzes gemaakt gebaseerd op de sterkste belangen en het meeste geld. Natuur, leefomgeving en platteland trekken hierbij aan het kortste eind. Daar brengen we verandering in door juridische procedures en andere acties!

STEUN JIJ?

Alleen met jou steun kan Frontaal! het verschil maken! De kosten voor juridische experts en het voeren van processen zijn erg hoog. Hoe meer budget er is, hoe harder we kunnen werken aan onze doelen. Ieder kwartaal doen wij transparant verantwoording van onze uitgaven.
Frontaal! Heeft de  ANBI status aangevraagd.

NIEUWS

Schermafbeelding 2022-12-11 om 23.32
Stichting Frontaal!
Stichting Frontaal! Zet zich in om de natuurkwaliteit, biodiversiteit, leefomgeving en schone lucht te verbeteren. Maar ook voorde Nederlandse cultuurwaarden en landschappelijke...
Lezen