Stichting Frontaal!

Stichting Frontaal! Zet zich in om de natuurkwaliteit, biodiversiteit, leefomgeving en schone lucht te verbeteren. Maar ook voorde Nederlandse cultuurwaarden en landschappelijke identiteit.   Memo inzake uitwisseling ammoniak (NH3) voor stikstofoxide (NOx)   Hierbij wordt de (fictieve) uitstoot van NH3 (ammoniak) ingeruild voor uitstoot van NOx (stikstofoxiden) die ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen en andere […]

Stichting Frontaal! Meer lezen »